Přehrávač MP3 (V novém okně)

AGENTURA JAN za podpory obce Nížkovice a níže uvedených firem pořádá 15. ročník

                                                                                 N Í Ž K O V I C E 2 0 1 4

BOKOMARA

 

PETRA ŠANY ŠANCLOVÁ

MONTY

 

SLÁVEK JANOUŠEK

& LUBOŠ VONDRÁK

 

FOLK TEAM(40. SEZÓNA)

MILOŠ MAKOVSKÝ j.h.

 

moderují: Slávek Janoušek a Franta Urbanec

spolupracují: tiskárna OLD PRINT, RADIO BEAT, COUNTRY RADIO,TAXI 608/880808,

Společná advokátní kancelář JUDr. František Urbanec, JUDr. Pavlína Urbancová

rezervace vstupenek a noclehů: www.slavekjanousek.cz, vstupné 130 Kč

sobota 22. BŘEZNA 2014 v 19.30 hod.

SOKOLOVNA NÍŽKOVICE