Přehrávač MP3 (V novém okně)

První ročník se konal v roce 1985 na fotbalovém hřišti pod názvem Ozvěny Porty a byl pořádán v návaznosti na Staročeskou ousteckou pouť. Podobných hudebních akcí po celé republice tehdy vznikalo mnoho, neboť Porta byla v té době velmi populárním festivalem folk&country hudby. Slávek byl po úspěších na Portě v letech 1984 a 1985 vyzván kulturním střediskem v Ústí nad Orlicí nejen k účinkování, ale i k dramaturgii, jinými slovy: aby pozval své hudební přátele. Od té doby je akce zařazována vždy ve stejném termínu, v pátek těsně před poutí. V roce 1990 se festival nekonal, byť byl program nachystán, protože kulturní středisko nemělo peníze na jeho uspořádání. Tehdy založil Slávek Janoušek Agenturu JAN kvůli pořádání festivalu, ale z časových důvodů se 6. ročník o rok odložil.


Od roku 1991 až po dnešní dny se Agentura JAN ujala uspořádání akce, podle místa se jmenovala Muzikanti na hřišti, od roku 1995 Muzikanti na plovárně, vždy s podtitulem Janouškovo Ústí, jak tomu muzikanti mezi sebou říkali.
Po celou dobu trvání se Slávek v roli dramaturga snažil o žánrovou pestrost a dával po sobě věci, které spolu zdánlivě nesouvisely, zval i zástupce rocku, alternativy, bluegrassu či jazzu. Uplynulých 24 ročníků představuje řadu úspěšných hudebních akcí, kdy se publiku prezentovalo na dvě stovky skupin a sólistů různých žánrů z Čech, Slovenska, ale i ze zahraničí, z nichž mnozí navštívili festival i opakovaně. K nejznámějším patří např. písničkáři Jarek Nohavica, Karel Plíhal, Wabi Daněk, Vladimír Merta, bratři Nedvědové, Věra Martinová, Pavel Dobeš, Vlasta Redl, Jaroslav Samson Lenk, skupiny jako Nerez, Neřež, Cop, Druhá tráva a Robert Křesťan, Čechomor, Bokomara s Naďou Urbánkovou, Greenhorns a Jan Vyčítal, z novějších Petr Bende, Žamboši, Arnošt Frauenberg, na druhé straně i jazz – skupina Emila Viklického či dalšího ústeckého rodáka Františka Uhlíře nebo rock ze Slovenska – skupina Bez ladu a skladu, Sanyland či Jamie Marshall z Anglie, Haradhan Das Baul z Indie atd. A k tomu řada písničkářů a skupin méně zvučných jmen, kteří spoluvytvářeli fantastickou atmosféru všech těchto večerů.

Loni byla akce tradičně pořádána v souvislosti se Staročeskou ousteckou poutí, ale 24. ročník se už otevřeně jmenoval Janouškovo Ústí (alias Muzikanti v Cakli), protože se konal poprvé jako dvoudenní festival v areálu aktivní turistiky Cakle ve Starých Oldřichovicích, v romantickém místě u Tiché Orlice, kde je skvělé zázemí pro pořádání festivalu, vyžití pro účastníky i děti. Na novém místě se odehrával dětský den, což z okolí přivedlo i rodiny s dětmi. Dětský den se osvědčil, a proto i letos jako součást 25. ročníku festivalu zařazujeme program Cesta do pohádky. Neboli: snažíme se přivést na tuto tradiční akci co největší počet návštěvníků a zvýšit jejich spokojenost rozšířením pestrosti programu pro všechny věkové vrstvy.

Z příjmů ze vstupného nikdy nebylo možné dosáhnout na úroveň nákladů, a proto od počátku pomáhají různé ústecké firmy či jednotlivci, což - jak věříme - bude zajisté pokračovat i nadále. V posledních ročnících se mezi příznivce zařadilo i Město Ústí nad Orlicí. Všem těmto firmám, jednotlivcům či institucím, které přispěly buď finanční částkou nebo v rámci mediální kampaně, všem patří veliký dík, neboť bez jejich pomoci by se hudební přehlídka mohla jen těžko konat.